Okolí

Základní škola Zbiroh, okres Rokycany, příspěvková organizace in Zbiroh

Logo od Základní škola Zbiroh, okres Rokycany, příspěvková organizace
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Základní škola Zbiroh, okres Rokycany..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Základní škola Zbiroh, okres Rokycany, příspěvková organizace Kurzy a další vzdělávání

Muchova 554
(Muchova 554, 338 08 Zbiroh)
33808 Zbiroh

Popis

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, p?ísp?vková organizace, poskytuje základní vzd?lání žák?m nadaným i se specifickými poruchami u?ení ze Zbiroha a p?ilehlých obcí. Všem je v?novaná individuální pé?e. Pedagogi?tí pracovníci podporují i žáky s r?znými druhy nadání (p?írodov?dným, výtvarným, hudebním, manuálním apod.).

V sou?asné dob? se preferuje výuka jazyk?, proto mají naši žáci možnost od 3. ro?níku studovat anglický jazyk, ke kterému se v 7. ro?níku p?idává n?mecký jazyk.

Žáci jsou vedeni k praktickým ?innostem v oblasti ekologie a pé?e o p?írodu a zví?ata, která v ní žijí. Základní škola Zbiroh již pot?etí obhájila titul Ekoškola, který získává vždy na dva roky.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 14:19:00

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x