Okolí

Církevní gymnázium Plzeň in Plze?

Logo od Církevní gymnázium Plzeň
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Církevní gymnázium Plzeň" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Církevní gymnázium Plzeň Kurzy a další vzdělávání

Mikulášské náměstí 509/15
32600 Plze?

Popis

Církevní gymnázium Plze? je všeobecn? zam??ené osmileté gymnázium, bylo založeno v roce 1992. Z?izovatelem je Biskupství plze?ské.

Poskytuje kvalitní všestranné vzd?lání, vychází z k?es?anských tradic, respektuje osobnost žáka, nabízí otev?enou a p?átelskou atmosféru. Je otev?eno všem bez ohledu na víru.

Klade d?raz na výuku cizích jazyk?. Již od prvního ro?níku se žáci u?í dva cizí jazyky (angli?tinu a francouzštinu, nebo n?m?inu), ve vyšších ro?nících se p?idává latina. Na škole p?sobí rodilí mluv?í, žáci se pravideln? ú?astní vým?nných pobyt? s partnerskými školami v zahrani?í a také poznávacích exkurzí do N?mecka, Francie, Itálie a Velké Británie.

Více informací se dozvíte na našich webových stránkách.

T?šíme se na spolupráci!

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 18.05.2024 16:19:20

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x