Okolí

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy in Plasy

Logo od Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Kurzy a další vzdělávání

Školní 280
(Školní 280, 331 01 Plasy)
33101 Plasy

Popis

P?vodní Gymnázium a St?ední odborná škola Plasy byly dne 1. 7. 2011 slou?eny do jednoho subjektu, který nese název Gymnázium a St?ední odborná škola, Plasy. Protože však ob? ?ásti mají svoji historii a tradice, zachovala si každá sou?ást svoji identitu i sv?j specifický vzd?lávací program. P?itom se poda?ilo maximáln? využít potenciálu zam?stnanc? a zjednodušit systém ?ízení.

Pro po?áte?ní vzd?lávání nabízíme následující maturitní obory:

1. Gymnázium ?ty?leté - pro absolventy 9. t?íd
2. Gymnázium osmileté - pro absolventy 5. t?íd
3. Agropodnikání
4. Obchodní akademie
5. Veteriná?ství

Škola také nabízí možnost ubytování na internátu. Ve škole je jídelna, knihovna, t?ída s PC technikou na moderní úrovni - vše pod jednou st?echou. _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 10:50:59

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x