Okolí

Zásady ochrany osobních údajů

Další informace k tématu ochrany údajů

Více informací o ochraně osobních údajů najdete na wogibtswas.de v našich často kladených dotazech.

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně.

S údaji zacházíme důvěrně a "zpracováváme" je v souladu s platnými zákonnými ustanoveními o ochraně osobních údajů, od 25.05.2018 zejména v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen: DSGVO), jakož i s ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými pro jednotlivé země. "Zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatizovaně, nebo neautomatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

"Osobním údajem" se rozumí jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Rádi bychom upozornili, že přenos údajů na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Soubory cookie

Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které ukládá váš prohlížeč. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, a k propagaci našich nabídek a služeb.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané "session cookies". Ty se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Kromě toho na našich stránkách používáme takzvané "trvalé soubory cookie", které se automaticky vymažou nejpozději po 24 měsících. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě a ukládat informace o vaší poslední návštěvě (např. preferovaný jazyk nebo jiná nastavení) a také shromažďovat statistické údaje. Námi nastavené soubory cookie nevytvářejí uživatelské profily.

K používání výše popsaných souborů cookie dochází od 25.05.2018 na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem při používání těchto souborů cookie je umožnit našim zákazníkům a uživatelům našich webových stránek efektivnější používání našich webových stránek a analyzovat a zlepšovat naše webové stránky.

Soubory cookie mohou být také nastaveny nástroji (programy) třetích stran, které používáme na našich webových stránkách. O použití, funkčnosti a dalších podrobnostech příslušných nástrojů třetích stran vás budeme informovat v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolovali soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena. Informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení prohlížeče, naleznete ve funkci nápovědy příslušného internetového prohlížeče.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazu
  • název hostitele počítače, ze kterého se přistupuje
  • čas požadavku na server

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití.

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění používání vámi navštívených internetových stránek, pro statistické účely, pro zlepšení naší internetové nabídky a pro zabezpečení proti nezákonným kybernetickým útokům, jakož i za účelem uplatňování, prosazování nebo obhajoby právních nároků. Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k uplatnění, prosazení nebo obhajobě případných právních nároků a k obraně proti možným kybernetickým útokům a k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání.

Od 25.05.2018 má toto výše popsané zpracování údajů právní základ v čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO za účelem provedení nezbytných předsmluvních opatření, která se uskutečňují na vaši žádost, abyste mohli používat internetové stránky, na které jste vstoupili. Pokud budou výše uvedené údaje zpracovávány za účelem zabezpečení proti nezákonným kybernetickým útokům nebo za účelem uplatnění, prosazení nebo obhajoby právních nároků, bude se tak dít na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO od 25.05.2018. Náš oprávněný zájem pro toto zpracování údajů spočívá ve vyhodnocení údajů za účelem zlepšení naší internetové nabídky, případného uplatnění, prosazení nebo obhajoby právních nároků a ochrany našich systémů před nezákonnými kybernetickými útoky. Pokud jsme ze zákona povinni poskytnout vaše údaje, např. orgánům činným v trestním řízení, abychom umožnili trestní stíhání, bude se tak dít na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO od 25.05.2018.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uloženy u nás za účelem zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu nebo zákonné povinnosti.

Od 25.05.2018 má toto výše popsané zpracování údajů právní základ v čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO pro provádění nezbytných předsmluvních opatření, která se uskutečňují na základě vaší žádosti. K předání vašich údajů z důvodu právní povinnosti dojde od 25.05.2018 na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Služba Google Analytics používá takzvané "cookies". Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zásuvný modul prohlížeče
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů
Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky:

Google Analytics Opt Out
(odhlášení funguje pouze v prohlížeči a pouze pro tuto doménu).

Zpracování údajů o objednávkách
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů o objednávkách a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

Anonymizace IP
Na této webové stránce používáme funkci "Aktivace anonymizace IP". To však znamená, že vaše IP adresa je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Právní základ
Výše popsané používání služby Google Analytics probíhá od 25.05.2018 na základě našeho oprávněného zájmu, a tedy na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem při používání služby Google Analytics je co nejoptimálnější design našich webových stránek, a tím jejich atraktivita pro návštěvníky, a marketing našich produktů a služeb.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání pluginů Facebooku (tlačítko To se mi líbí)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc. se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka "To se mi líbí" ("Like") na našich stránkách. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Při návštěvě našich stránek je prostřednictvím zásuvného modulu navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud při přihlášení ke svému účtu na Facebooku kliknete na tlačítko "To se mi líbí", můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Facebooku. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla spojovat vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku a/nebo vypněte používání JavaScriptu ve svém prohlížeči. Informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení vašeho prohlížeče, naleznete ve funkci nápovědy příslušného internetového prohlížeče. Výše popsané používání zásuvných modulů Facebooku se provádí od 25.05.2018 na základě našeho oprávněného zájmu, a tedy na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem při používání pluginů Facebooku je co nejoptimálnější design našich internetových stránek a marketing našich produktů a služeb.....Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Twitter

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním služby Twitter a funkce "Re-Tweet" jsou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a dány na vědomí ostatním uživatelům. Při tomto procesu jsou údaje předávány také společnosti Twitter. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností Twitter. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese: http://twitter.com/account/settings. Pokud nechcete, aby společnost Twitter mohla spojovat vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Twitteru, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Twitteru a/nebo vypněte používání JavaScriptu ve svém prohlížeči. Informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení vašeho prohlížeče, naleznete ve funkci nápovědy příslušného internetového prohlížeče. Výše popsané používání pluginů Twitteru se od 25. 5. 2018 zakládá na našem oprávněném zájmu, a tedy na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem při používání pluginů Twitter je co nejoptimálnější design našich webových stránek a marketing našich produktů a služeb.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Google+

Naše stránky využívají funkce služby Google+. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Shromažďování a zveřejňování informací: Pomocí tlačítka Google+ můžete zveřejňovat informace po celém světě. Prostřednictvím tlačítka Google+ dostáváte vy i ostatní uživatelé personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů. Společnost Google ukládá jak informace o tom, že jste dali +1 obsahu, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 se mohou zobrazovat jako upozornění spolu s vaším profilovým jménem a fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo na jiných místech na webových stránkách a v reklamách na internetu.

Společnost Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby mohla zlepšovat služby Google pro vás i ostatní. Abyste mohli používat tlačítko Google+, musíte mít globálně viditelný, veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Toto jméno se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno také nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají k dispozici jiné identifikační údaje o vás.

Použití shromážděných informací: Kromě výše vysvětlených způsobů použití budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitách uživatelů +1 nebo je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené webové stránky.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https: //policies.google.com/privacy?hl=de. Pokudsi nepřejete výše uvedené předávání údajů společnosti Google, doporučujeme vám, abyste se před návštěvou našich webových stránek odhlásili ze služby Google a/nebo zakázali používání JavaScriptu ve svém prohlížeči. Informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení prohlížeče, naleznete ve funkci nápovědy příslušného internetového prohlížeče.

Výše popsané používání služby Google+1 probíhá od 25.05.2018 na základě našeho oprávněného zájmu, a tedy na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem při používání služby Google+1 je co nejoptimálnější design našich webových stránek a marketing našich produktů a služeb.Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Google AdSense

Tyto webové stránky používají službu Google AdSense, která slouží k integraci reklam. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google Adsense můžeme na našich stránkách zobrazovat cílené reklamy od společností třetích stran. Obsah reklam je založen na vašich zájmech, které společnost Google určuje na základě vašeho předchozího uživatelského chování. Kromě toho jsou při výběru vhodné reklamy zohledněny také kontextové informace, jako je vaše poloha, obsah navštívené webové stránky nebo zadané výrazy ve vyhledávači Google.

Služba Google AdSense používá soubory cookie, webové majáky (neviditelná grafika) a srovnatelné technologie rozpoznávání. To umožňuje analyzovat informace, jako je návštěvnost těchto stránek.

Informace shromážděné službou Google AdSense o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a doručování reklamních formátů budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Tyto informace může společnost Google předávat svým smluvním partnerům. Společnost Google však nebude slučovat vaši IP adresu s jinými uloženými údaji.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.Registrace na těchto webových stránkách a zpracování údajů o zákaznících a smluvních údajů

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce na stránkách nebo s námi uzavírat smlouvy. Údaje, které za tímto účelem zadáte, používáme pouze za účelem využití konkrétní nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali.
V případě důležitých změn, např. v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, využíváme e-mailovou adresu zadanou při registraci, abychom vás o tom takto informovali.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je tedy například vyřízení dotazů nebo poskytnutí vámi požadovaných služeb.

Za účelem provedení nezbytných opatření před uzavřením smlouvy, která jsou prováděna na vaši žádost, nebo za účelem plnění smlouvy mohou být vaše údaje předány poskytovatelům služeb, kteří nás podporují a které jsme samozřejmě pečlivě vybrali. Může se jednat o poskytovatele technických služeb nebo poskytovatele služeb, kteří nás podporují v oblasti přepravy nebo zpracování plateb či účetnictví.

Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely zpracováváme od 25.05.2018 na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO za účelem splnění smlouvy s vámi nebo provedení nezbytných opatření před uzavřením smlouvy, která se uskutečňují na vaši žádost. Bez poskytnutí osobních údajů nemůžeme vyřídit vaši žádost a/nebo uzavřít s vámi smlouvu a poskytnout nabízené služby a výhody.

Kromě toho zpracováváme vaše údaje za účelem uplatnění, prosazení nebo obhajoby právních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu a v případě potřeby i proto, abychom umožnili orgánům činným v trestním řízení vaše trestní stíhání nebo abychom splnili zákonné povinnosti uchovávání údajů. Od 25.05.2018 je výše uvedené zpracování údajů prováděno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO nebo částečně čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO za účelem splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje (např. povinnosti předat údaje orgánům činným v trestním řízení, povinnosti uchovávání). Naším oprávněným zájmem pro toto zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO je možnost uplatnit, prosazovat nebo obhajovat jakékoli právní nároky vyplývající ze smluvního vztahu.

Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.Šifrování SSL

Tyto stránky používají šifrování SSL z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, například dotazů, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.Šifrované platební transakce na těchto webových stránkách

Platební transakce prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa/Mastercard, inkaso) probíhají výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Díky šifrované komunikaci nemohou platební údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.Doba uložení a vymazání presonálních údajů

Pokud pomine účel zpracování vašich osobních údajů, budou vaše údaje, které zpracováváme, běžně vymazány nebo zablokovány, pokud jste nedali souhlas k trvalému uložení vašich osobních údajů.

Pokud musí být jednotlivé údaje uchovávány i poté, co účely zpracování přestaly platit, a to z důvodu zákonných lhůt uchovávání (např. požadavky na uchovávání podle daňového a obchodního práva), bude výmaz nahrazen blokováním údajů. Údaje, které mají být uchovávány, mohou být poté zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Níže popsaná práva máte vždy:

- Právo na potvrzení a na informace o osobních údajích, které zpracováváme, v souladu s článkem 15 GDPR.
- Právo na opravu vašich osobních údajů v souladu s článkem 16 GDPR.
- Právo na výmaz vašich osobních údajů ("právo být zapomenut") podle článku 17 GDPR.
- Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů podle článku 18 GDPR.
- Právo na přenositelnost vašich osobních údajů podle článku 20 GDPR.
- Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká, podle článku 22 GDPR.


Svou žádost nám prosím zašlete na následující kontaktní údaje:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
info@wogibtswas.dePRÁVO NA NÁMITKU

Od 25. května 2018 máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, prováděnému pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Souhlas, který jste nám výslovně udělili podle zákona o ochraně osobních údajů, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání není odvoláním dotčena.Stížnosti na porušení ochrany osobních údajů u dozorových úřadů

Pokud se domníváte, že jsou porušována vaše práva na ochranu údajů, můžete se obrátit na dozorový úřad vaší spolkové země nebo spolkové země našeho sídla. Pokud se stížnost týká společnosti, která má sídlo v jiné spolkové zemi, předá dozorový úřad stížnost tamnímu příslušnému dozorovému úřadu.OZNAMOVACÍ POVINNOST V SOUVISLOSTI S OPRAVOU NEBO VÝMAZEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO OMEZENÍM JEJICH ZPRACOVÁNÍ

O opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování podle článku 16, čl. 17 odst. 1 a článku 18 GDPR budeme informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. O těchto příjemcích vás budeme rovněž informovat, pokud o to požádáte.ZÁKONNÉ NEBO SMLUVNÍ POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKOŽ I INFORMACE O NEZBYTNOSTI PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY A O MOŽNÝCH DŮSLEDCÍCH JEJICH NEPOSKYTNUTÍ.

Jak již bylo popsáno výše, vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme zejména za účelem plnění smlouvy s vámi nebo za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy, která jsou prováděna na vaši žádost. V některých případech je poskytnutí osobních údajů při uzavírání smlouvy (např. u faktur) vyžadováno zákonem kvůli daňovým a/nebo obchodním předpisům, jinak se jedná o smluvní nebo předsmluvní povinnost. Pokud nám osobní údaje neposkytnete, znamená to, že s vámi nebudeme moci uzavřít smlouvu a/nebo odpovědět na vaše dotazy.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, není poskytnutí vašich údajů pro tyto účely smluvně ani právně vyžadováno. Podrobnosti o zpracování údajů na základě oprávněného zájmu naleznete ve výše uvedených informacích na příslušných místech. Pokud nám osobní údaje pro tyto účely neposkytnete, může to mít za následek, že nebudete moci využívat naše webové stránky a služby nebo je nebudete moci využívat v plném rozsahu.Lhůty pro uložení a výmaz osobních údajů

Pokud účel zpracování vašich osobních údajů pomine, budou vaše údaje, které zpracováváme, běžně vymazány nebo zablokovány, pokud jste nedali souhlas k trvalému uložení vašich osobních údajů.

Pokud musí být jednotlivé údaje uchovávány i poté, co účely zpracování přestaly platit, a to z důvodu zákonných lhůt uchovávání (např. požadavky na uchovávání podle daňového a obchodního práva), bude výmaz nahrazen blokováním údajů. Údaje, které mají být uchovávány, mohou být poté zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování.

Automatizované rozhodování - včetně profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR - nepoužíváme.SPRÁVCE ÚDAJŮ

Jako poskytovatel našich internetových služeb jsme správcem údajů. Můžete nás kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
07732/15399-70
info@wogibtswas.deNámitka proti reklamním mailům

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otiskování za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto zakázáno. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 16.06.2024 11:09:24

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x