Okolí

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha in Praha

Logo od Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Vyšší odborná škola grafická a Středn..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha Kurzy a další vzdělávání

Hellichova 535/22
(Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1-Malá Strana)
11800 Praha

Popis

Sháníte vhodnou st?ední nebo vyšší odbornou školu? Navštivte naši školu Praze

Naše škola pat?í k tradi?ním a vysoce cen?ným um?leckopr?myslovým školám ?eské republiky. Byla založena v roce 1920. U?ební plán je rozd?len do dvou vzd?lávacích stup??: st?edního, zakon?eného maturitní zkouškou, a pomaturitního vyššího odborného, zakon?eného absolutoriem a tutilem DiS.

Jsme státní vyšší odborná škola, která zajiš?uje výuku t?íletých obor? grafický design a realizace tiskovin. St?ední pr?myslová škola zajiš?uje výuku ?ty?letých obor? polygrafie, užitá fotografie a média, grafický design a konzervátorství a restaurátorství.

Žáci a studenti všech obor? se velmi dob?e uplat?ují na trhu práce.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 14:47:17

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x