Okolí

Štefánikova hvězdárna in Praha

Logo od Štefánikova hvězdárna

Otevírací doba

Úterý
15:00 - 19:00
21:00 - 23:00
Středa
15:00 - 19:00
21:00 - 23:00
Čtvrtek
15:00 - 19:00
21:00 - 23:00
Pátek
15:00 - 19:00
21:00 - 23:00
Sobota
10:00 - 19:00
21:00 - 23:00
Neděle
10:00 - 19:00
21:00 - 23:00

M Closed, Tu-F 3pm-7pm, 9pm-11pm, Sa-Su 10am-7pm, 9pm-11pm

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Štefánikova hvězdárna" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Štefánikova hvězdárna Volnočasová zařízení

Strahovská 205
(Strahovská 205, 118 00 Praha 1-Hradčany)
11800 Praha

Popis

Na hv?zdárn? máte jedine?nou možnost pozorovat skute?nou oblohu dalekohledem – a to nejen hv?zdy a planety v noci, ale t?eba i slunce ve dne. M?žete zde pozorovat astronomické úkazy, jako jsou zatm?ní slunce ?i m?síce nebo t?eba p?echody planet p?es slunce. Na hv?zdárn? také poznáte, jak vypadají a fungují dalekohledy.

Nabízíme širokou otevírací dobu, díky které jsme nejp?ístupn?jší hv?zdárnou na sv?t?. Máme dalekohledy schopné rozlišit objekty ve vzdálenostech milion? sv?telných let. Shlédnout také m?žete tématickou výstavu.

Nabízíme ?adu výukových po?ad?, exkurzí ?i p?ednášek pro všechny v?kové kategorie. Program zahrnuje témata z oblasti astronomie, fyziky, chemie, biologie, zem?pisu a dalších p?íbuzných obor?. Snažíme se rozvíjet v?domosti žák? a student? a probouzet v nich zájem o technické p?edm?ty a vesmír.

Hv?zdárny a planetárium nyní spojily své síly, aby Vás pod zna?kou Planetum rozmanitými zp?soby co nejblíže p?iblížily k vesmíru a poskytly vám ješt? lepší zážitky.

P?ij?te se k nám podívat na vesmír!

T?šíme se na Vaši návšt?vu!

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 23.05.2024 01:49:35

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x