Okolí

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 in Praha

Logo od Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12

Otevírací doba

Pondělí
08:30 - 16:00
Úterý
08:30 - 16:00
Středa
08:30 - 16:00
Čtvrtek
08:30 - 16:00
Pátek
08:30 - 16:00

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Masarykova střední škola chemická, Pr..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 Kurzy a další vzdělávání

Křemencova 179/12
11000 Praha

Popis

Masarykova st?ední škola chemická, d?v?rn? známá jako "K?emencárna", pat?í mezi nejstarší pr?myslové školy v Praze. Samostatné chemické odd?lení první ?eské pr?myslové školy vzniklo již roku 1898 a jako samostatná škola p?sobí od roku 1945, na stávající adrese od roku 1952.

Mimo kvalitní pedagogický sbor pat?í mezi hlavní p?ednosti zejména vybavení laborato?í chemie, fyzikální chemie, elektrotechniky, informatiky, jazykových u?eben a také dlouholetá spolupráce s praxí. Na velmi dobré úrovni je i vybavení školy výpo?etní technikou.

Za hlavní cíl školy považujeme p?ípravu žák? k úsp?šnému zvládnutí maturitních zkoušek a k jejich dalšímu odbornému uplatn?ní, a? již v praxi ?i v dalším studiu na vysokých školách.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 11:24:06

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x