Okolí
Logo od KOČKA spol. s r.o.

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 16:00
Úterý
08:00 - 16:00
Středa
08:00 - 16:00
Čtvrtek
08:00 - 16:00
Pátek
08:00 - 14:00

M-Th 8am-4pm, F 8am-2pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "KOČKA spol. s r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

KOČKA spol. s r.o. Daňový poradce a účetní

Senovážné náměstí 1463/5
(Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1-Nové Město)
11000 Praha

Popis

Naše spole?nost p?sobí na trhu od roku 1993. V sou?asné dob? pat?í mezi naše klienty jak podnikatelé, tak i neziskové subjekty. Specializujeme se na vedení ú?etnictví pro ob?anská sdružení a obecn? prosp?šné spole?nosti, které jsou p?íjemci státních dotací a dotací z fond? EU.

Našim klient?m nabízíme služby v t?chto oblastech:
• vedení da?ové evidence
• vedení ú?etnictví pro:
- podnikatele
- cestovní agentury a cestovní kancelá?e
- spolky
- obecn? prosp?šné spole?nosti
• zpracování personální a mzdové agendy
• zpracování projekt? na dotace jak na celostátní, tak na regionální úrovni
• odd?lené ú?tování dotací, administrace projekt? EU v?etn? monitorovacích zpráv
• zpracování výro?ních zpráv
• audit

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 08:45:37

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x