Okolí

Čížkovský Pavel, JUDr. - advokát, insolvenční správce in Praha

Logo od Čížkovský Pavel, JUDr. - advokát, insolvenční správce

Otevírací doba

Pondělí
09:00 - 15:00
Úterý
09:00 - 15:00
Středa
09:00 - 15:00
Čtvrtek
09:00 - 15:00

Úřední hodiny insolvenčního správ­ce: Po 9–15
M-Th 9am-3pm, F-Su Closed (Úřední hodiny insolvenčního správ­ce: Po 9–15)

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Čížkovský Pavel, JUDr. - advokát, ins..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Čížkovský Pavel, JUDr. - advokát, insolvenční správce Právníci

V Olšinách 2300/75
10000 Praha

Popis

Specializuji se na právo ob?anské, z toho zejména na ochranu vlastnictví, vlastnické vztahy a nájemní vztahy, právo obchodní, zejména pak na právo obchodních spole?ností a smluvní agendu spojenou s podnikáním, jakož i právo insolven?ní. Samoz?ejmostí je kvalifikované uplat?ování práva u soudu, resp. ochrana práv p?ed soudem.

Mám bohaté zkušenosti se smluvní agendou v oblasti nemovitostí. Klient?m se v?nuji p?edevším osobn? a práv? osobní p?ístup k ?ešení záležitostí s využitím mých zkušeností a kvalifikace považuji za p?ednost mé kancelá?e.

T?ším se na spolupráci!

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 15:15:02

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x