Okolí

Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o. in Praha

Logo od Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 18:00
Úterý
08:00 - 18:00
Středa
08:00 - 18:00
Čtvrtek
08:00 - 18:00
Pátek
08:00 - 18:00
Sobota
08:00 - 18:00
Neděle
08:00 - 18:00

M-Su 8am-6pm

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o. Právníci

Vinohradská 89/90
(Vinohradská 90/89, 130 00 Praha 3-Vinohrady)
13000 Praha

Popis

Naše advokátní kancelá? nabízí komplexní právní služby. Zam??ujeme se na ob?anské, obchodní, trestní, mezinárodní a pracovní právo.

Advokátní kancelá? zabezpe?uje právní služby se specializací na podnikatelskou sféru. Tyto služby poskytuje nejenom klient?m z ?eské republiky, ale také klient?m ze zahrani?í, kte?í za?ínají své p?sobení v ?R nebo zde již p?sobí. Právní služby jsou poskytovány nejen v ?eském jazyce, ale také v n?meckém jazyce a anglickém jazyce ?leny advokátní kancelá?e.

Advokátní kancelá? zastupuje své klienty p?ed soudy, p?ed rozhod?ími soudy v ?R i zahrani?í a ostatními orgány dle pot?eby. JUDr. Oto Kunz je rozhodcem stálého Rozhod?ího soudu p?i Hospodá?ské komo?e ?eské republiky a Agrární komo?e ?eské republiky.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 13:45:05

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x