Okolí
Logo od Houdek Ivan JUDr.

Otevírací doba

Pondělí
07:00 - 16:00
Úterý
07:00 - 16:30
Středa
07:00 - 16:00
Čtvrtek
07:00 - 18:00
Pátek
07:00 - 16:00

M 7am-4pm, Tu 7am-4:30pm, W 7am-4pm, Th 7am-6pm, F 7am-4pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Houdek Ivan JUDr." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Houdek Ivan JUDr. Poskytovatel služeb

Pražská 30
(Pražská 30, 261 01 Příbram-Příbram II)
26101 P?íbram

Popis

JUDr. Ivan Houdek, notá? se sídlem v P?íbrami, je pov??en notá?ským ú?adem v obvodu Okresního soudu v P?íbrami, je prezidentem Notá?ské komory v Praze.

V pr?b?hu života mohou v život? každého z nás nastat t?žké situace. N?kterým se však dá snadno p?edejít. Naše notá?ská kancelá? sepisuje majetkové smlouvy snoubenc? i manžel?, záv?ti a další.

?ešíme obchodní spole?nosti, družstva a SVJ, majetkové smlouvy manžel? a snoubenc?, notá?ské úschovy. Provádíme notá?ský zápis jako podklad pro exekuci, osv?d?ení, výpisy z ve?ejných registr?.

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notá? m?že krom? sepsání kupní smlouvy také p?evzít kupní cenu do notá?ské úschovy a zajistit tak pro ob? strany smlouvy bezpe?ný zp?sob její úhrady.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 10:16:41

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x