Okolí
Logo od A+D HELP, spol. s r.o.
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "A+D HELP, spol. s r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

A+D HELP, spol. s r.o. Daňový poradce a účetní

Seifertova 525
(Seifertova 525, 261 01 Příbram-Příbram VII)
26101 P?íbram

Popis

Naše spole?nost se zabývá a nabízí:

- audit ú?etnictví spole?ností, zpracování da?ových p?iznání, pr?b?žných kontrol ú?etnictví, da?ového, ú?etního a ekonomického poradenství. Vedení ú?etnictví a da?ové evidence.

Vzhledem k tomu, že si uv?domujeme, jak d?ležité jsou pro podnikatele informace, které mu ú?etnictví poskytuje, je naší snahou maximáln? vyjít vst?íc požadavk?m klient?. Osobní p?ístup ke klientovi je naprostou samoz?ejmostí.

Neváhejte se na nás obrátit, budeme se t?šit na spolupráci s Vámi. _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 09:47:25

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x