Okolí
Logo od 4DS, spol. s r.o.
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "4DS, spol. s r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

4DS, spol. s r.o. Dodavatelé a architekti

Lidická třída 2156/108A
(Lidická tř. 2156/108A, 370 01 České Budějovice)
37001 ?eské Bud?jovice

Popis

Architektonická a projek?ní kancelá? 4DS zpracovává projekty ob?anských i bytových staveb, interiéry a územní plánování.

Zajistíme veškeré kroky vedoucí k uskute?n?ní zám?ru investora. Získali jsme ?adu ocen?ní v architektonických sout?žích. Naše projekty publikujeme v odborných publikacích a periodikách. Finální projekty dodáváme v digitální podob? a samoz?ejmostí je i 3D vizualizace.

Našimi klienty jsou soukromé osoby, podnikatelé i státní organizace. Pro ?innosti, které vykonáváme, máme sjednáno profesní pojišt?ní odpov?dnosti za škodu.

T?šíme se na budoucí spolupráci! _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 21.05.2024 10:53:34

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x