Okolí
Logo od BELVEC spol. s r.o.

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 15:00
Úterý
08:00 - 15:00
Středa
08:00 - 15:00
Čtvrtek
08:00 - 15:00
Pátek
08:00 - 15:00

M-F 8am-3pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "BELVEC spol. s r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

BELVEC spol. s r.o. Obchody s cukrovinkami

Statenická 732
25264 Velké P?ílepy

Popis

Pot?ebujete dárek na oslavu nebo jinou slavnostní p?íležitost? Navštivte naši prodejnu cukrovinek.

Naše spole?nost se na ?eském trhu pohybuje již od roku 1994. Jsme distributo?i specializovaní na výrobky producent?, jenž pat?í již ?adu let k nejv?tším evropským a sv?tovým výrobc?m s garantovaným belgickým p?vodem a prvot?ídní jakostí. Hlavní naší ?inností je dovoz prvojakostních ?okoládových cukrovinek z belgického království.

Obchodní portfolio je rozší?eno i na dovoz dalších produkt?, mezi n?ž pat?í nap?. sušenky a p?edevším výrobky mezinárodní kuchyn?, mexické tortilly, salsy a placky, které se taktéž vyrábí v belgickém království. Mezi základní obchodované komodity pat?í také 100% p?írodní citrusové š?ávy dovážené z Itálie.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 09:58:28

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x