Okolí

Zemědělské obchodní družstvo Potěhy in Pot?hy

Logo od Zemědělské obchodní družstvo Potěhy
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Zemědělské obchodní družstvo Potěhy" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Zemědělské obchodní družstvo Potěhy Poskytovatelé fitness a zdravotních služeb

Potěhy 187
(Potěhy 187, 285 63 Potěhy)
28563 Pot?hy

Popis

Zem?d?lské obchodní družstvo Pot?hy se zam??uje na rostlinnou výrobu - p?stování obilovin, cukrové ?epy - a na výrobu živo?išnou - chov prasat a skotu.

Další ?inností je:
- nabídka komplexních rehabilita?ních a fyzioterapeutických služeb
- dopravní a nakládací práce _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 23.05.2024 02:35:45

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x