Okolí

Silike keramika, spol. s r.o. in D??ín

Logo od Silike keramika, spol. s r.o.
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Silike keramika, spol. s r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Silike keramika, spol. s r.o. Specializované trhy

Obchodní 429/3
(Obchodní 429/3, 405 02 Děčín-Rozbělesy)
40502 D??ín

Popis

Nabízíme výrobu žáruvzdorného zboží pro cihlá?ský, sklá?ský a hliníká?ský pr?mysl. Provoz D??ín je výrobcem tvarových pálených žáruvzdorných materiál? technologií polosuchého lisování.
Provoz se nachází v pr?myslové zón? m?sta D??ín, na severu ?eské republiky, v blízkosti hranic s N?meckem.

Nabízíme projektová ?ešení vyzdívek pecních voz? pro nové závody na základ? požadavku dodavatele projektu. Pro stávající provozy nabízíme technická ?ešení takzvan? na míru. Naše technická ?ešení respektují jak požadavky na dlouhodobou provozuschopnost, tak i nízkou energetickou náro?nost.

Poskytujeme technické poradenství v oblasti vyzdívek pecních voz? a pecí. Nabízíme spole?né ?ešení energetických úspor.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 21.05.2024 03:46:08

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x