Okolí
Logo od Hvězdárna Ďáblice

Otevírací doba

Středa
13:00 - 19:00
21:00 - 23:00
Pátek
13:00 - 19:00
21:00 - 23:00
Sobota
10:00 - 12:00
13:00 - 19:00
21:00 - 23:00
Neděle
10:00 - 12:00
13:00 - 19:00
21:00 - 23:00

M-Tu Closed, W 1pm-7pm, 9pm-11pm, Th Closed, F 1pm-7pm, 9pm-11pm, Sa-Su 10am-12pm, 1pm-7pm, 9pm-11pm

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Hvězdárna Ďáblice" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Hvězdárna Ďáblice Volnočasová zařízení

Pod Hvězdárnou 768
(Pod Hvězdárnou 768, 18200 Praha-Kobylisy)
18200 Praha

Popis

Na hv?zdárn? máte jedine?nou možnost pozorovat skute?nou oblohu dalekohledem – a to nejen hv?zdy a planety v noci, ale t?eba i slunce ve dne. M?žete zde pozorovat astronomické úkazy, jako jsou zatm?ní slunce ?i m?síce nebo t?eba p?echody planet p?es slunce. Na hv?zdárn? také poznáte, jak vypadají a fungují dalekohledy.

Nabízíme bezbariérov? p?ístupný dalekohled pro pozorování oblohy. Hv?zdárna je postavena na skalnatém výb?žku kopce Ládví, v nadmo?ské výšce 325 m. Za vynikající dohlednosti výhled na pohrani?ní hory - Krušné, Jizerské a Krkonoše.

Nabízíme ?adu výukových po?ad?, exkurzí ?i p?ednášek pro všechny v?kové kategorie. Program zahrnuje témata z oblasti astronomie, fyziky, chemie, biologie, zem?pisu a dalších p?íbuzných obor?. Snažíme se rozvíjet v?domosti žák? a student? a probouzet v nich zájem o technické p?edm?ty a vesmír.

Hv?zdárny a planetárium nyní spojily své síly, aby Vás pod zna?kou Planetum rozmanitými zp?soby co nejblíže p?iblížily k vesmíru a poskytly vám ješt? lepší zážitky.

P?ij?te se k nám podívat na vesmír!

T?šíme se na Vaši návšt?vu!

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 11:26:29

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x