Okolí

TYKALOVÁ, advokátní kancelář s.r.o. in Praha

Logo od TYKALOVÁ, advokátní kancelář s.r.o.
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "TYKALOVÁ, advokátní kancelář s.r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

TYKALOVÁ, advokátní kancelář s.r.o. Právníci

Vodičkova 699/28
(Vodičkova 699/28, 110 00 Praha 1-Nové Město)
11000 Praha

Popis

Pot?ebujete právní zastoupení? Zeptejte se našich profesionál? v advokátní kancelá?i v Praze 1. Naše kancelá? poskytuje služby v oblasti ob?anského, obchodního, pracovního a rodinného práva, p?ípravu právních analýz a stanovisek, zastupování klient? p?ed soudy, správními a zastupitelskými orgány. Služby zahrnují veškeré formy právní pomoci od konzultace k p?ípadu, posouzení jejich smluvních vztah? po vypracování smluv, dohod a veškerých dalších souvisejících dokument? (kupní smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích, smlouvy o dílo, postoupení a zajišt?ní pohledávek, mandátní a komisioná?ské smlouvy, smlouvy o vkladech, cestovní smlouvy atd.).

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 15:34:47

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x