Okolí
Logo od VP AGRO, spol. s r.o.
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "VP AGRO, spol. s r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

VP AGRO, spol. s r.o. Poskytovatel služeb

Stehlíkova 977/28
(Stehlíkova 977/28, 165 00 Praha)
16500 Praha

Popis

Hlavní oblastí p?sobení spole?nosti je výroba a prodej osiv polních plodin, prodej osiv zeleniny, prodej pesticid?, nákup a prodej zem?d?lský komodit, zem?d?lská prvovýroba.

VP AGRO v rámci své obchodní ?innosti p?sobí ve všech regionech ?eské republiky. Spole?nost klade velký d?raz na poradenskou ?innost p?ímo u svých zákazník?, je spole?ností, která zavádí nové inovativní prvky do zem?d?lské výroby. V roce 2005 byla spole?nost VP AGRO certifikována ISO 9001.

Hlavní oblasti ?innosti:
• prodej osiva kuku?ice, obilnin, ?epky, slune?nice, cukrovky a dalších plodin
• nákup a prodej agrochemikálií
• nákup a prodej zem?d?lských komodit
• poradenská ?innost
• pokusnická ?innost
• monitoring a prognóza výskytu škodlivých ?initel?
• exkluzivní zastoupení šlechtitelských firem v ?eské a Slovenské republice
• množení a výroba osiv pro tuzemský a zahrani?ní trh

T?šíme se na budoucí spolupráci!

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 11:27:02

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x