Okolí
Logo od METRO - PALÁC, s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí
00:00 - 23:59
Úterý
00:00 - 23:59
Středa
00:00 - 23:59
Čtvrtek
00:00 - 23:59
Pátek
00:00 - 23:59
Sobota
00:00 - 23:59
Neděle
00:00 - 23:59

M-Su 24hr

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "METRO - PALÁC, s.r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

METRO - PALÁC, s.r.o. Poskytovatel služeb

Národní 961/25
(Národní 961/25, 110 00 Praha 1)
11000 Praha

Popis

Nacházíme se v centru historicko-turistické ?ásti m?sta a obchodn?-administrativních center. Národní t?ída je jednou z nejprestižn?jších obchodn?-historických a kulturních tepen m?sta Prahy. Historický palác s obchodní pasáží a 5 rozsáhlými patry kancelá?í a byt? s n?kolika mezaniny a 3 výtahy. Velkorysá rozloha a ?len?ní domu umož?uje vyjít vst?íc vašim obchodním i osobním preferencím pronajímaného prostoru. Naším cílem jsou dlouhodobé stabilní nájemní vztahy. Nabízíme tedy zcela bezkonkuren?ní ceny pronájm? v této prestižní lokalit?. Historie Paláce Metro sahá k první republice a vyzna?uje se pojetím kulturn? obchodního místa. Bezprost?ední blízkost monument? d?jin Prahy utvá?í atmosféru celého objektu.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 09:47:41

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x