Okolí
Logo od ČEPS, a.s.
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "ČEPS, a.s." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

ČEPS, a.s. Poskytovatel služeb

Elektrárenská 118/118
(Elektrárenská 118, 101 00 Praha 10-Michle)
10100 Praha

Popis

Pot?ebujete zajistit p?enos elekt?iny? Kontaktujte naši spole?nost.


Naše spole?nost vznikla v rámci liberalizace trhu s elekt?inou v ?eské republice, p?i které byla odd?lena výroba, p?enos a distribuce elektrické energie. Po?átky spole?nosti jsou zapsány v roce 1998, kdy byla na základ? rozhodnutí valné hromady ?EZ, a.s., vy?len?na Divize p?enosové soustavy, která posléze zahájila ?innost pod sou?asným názvem ?EPS, a.s.


Spole?nost je jediným provozovatelem elektroenergetické p?enosové soustavy v ?R. Zajiš?uje rovnováhu výroby a spot?eby elekt?iny v každém okamžiku. Provozuje, rozvíjí a udržuje elektroenergetickou p?enosovou soustavu ?R. Zajiš?uje p?enos elekt?iny mezi výrobci a distributory.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 13:48:07

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x