Okolí

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 in Praha

Logo od Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Kurzy a další vzdělávání

Voděradská 900/2
(Voděradská 900/2, 100 00 Praha 10-Strašnice)
10000 Praha

Popis

Gymnázium Vod?radská je státní škola s dlouholetou tradicí. Naším hlavním cílem je poskytnout žák?m kvalitní všeobecné vzd?lání a p?ipravit je ke studiu na VŠ. Naše úsilí a práce se projevuje i v pravideln? vysoké úsp?šnosti našich absolvent? p?i p?ijímání a studiu na VŠ.

Škola p?ijímá studenty do osmiletého (po ukon?ení 5. ro?níku ZŠ), šestiletého (po ukon?ení 7. ro?níku ZŠ) a ?ty?letého (po ukon?ení 9. ro?níku ZŠ) studia.

Výuka probíhá podle osnov školního vzd?lávacího programu osmiletého, šestiletého a ?ty?letého gymnázia. Mnozí studenti p?icházejí s nevyhran?nými zájmy a jejich profesionální orientace se profiluje až v pr?b?hu studia. Tomu odpovídá i u?ební plán.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 14:38:06

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x