Okolí

Velkoprůměrové vrtané studny - Stanislav Čihák in Praha

Logo od Velkoprůměrové vrtané studny - Stanislav Čihák
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Velkoprůměrové vrtané studny - Stanis..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Velkoprůměrové vrtané studny - Stanislav Čihák Dodavatelé a architekti

Francouzská 835/29
12000 Praha

Popis

Pot?ebujete vyvrtat studnu? Kontaktujte naši firmu!

Naše firma byla založena dne 1. 1. 1991 panem Stanislavem ?ihákem, který do té doby pracoval jako vrtmistr u firmy IPS a.s. a PRAGIS s.r.o. V roce 1990 odkoupil od firmy PRAGIS s.r.o. vrtnou soupravu CALWELD ADL 1000, se kterou od roku 1991 podniká, a p?evážná ?ást práce je zam??ena na vrty pro studny a vsakovací jímky.

V menším m??ítku naše firma provádí zvláštní zakládání staveb na velkopr?m?rových pilotách. Firma zaplnila mezeru v oboru studna?ství a díky moderní a špi?kové technologii provede v minimálním ?ase a dostupné cen? velkopr?m?rovou studnu, v?etn? vystrojení betonovými skružemi.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 17.05.2024 03:59:47

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x