Okolí

FSP projekční kancelář s.r.o. in Praha

Logo od FSP projekční kancelář s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 18:00
Úterý
08:00 - 18:00
Středa
08:00 - 18:00
Čtvrtek
08:00 - 18:00
Pátek
08:00 - 18:00

M-F 8am-6pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "FSP projekční kancelář s.r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

FSP projekční kancelář s.r.o. Dodavatelé a architekti

Na Bělidle 625/28
(Na Bělidle 625/28, 150 00 Praha 5-Smíchov)
15000 Praha

Popis

Nabízíme architektonické projektové a inženýrské práce od studie po zajišt?ní stavebního povolení, v?etn? dozoru na stavb? a zajišt?ní kolaudace. FSP projek?ní kancelá? je pro zajiš?ování t?chto služeb vybavena profesn?, technologicky a personáln?.

Spole?nost provádí autorský dozor projektanta a zajiš?uje technický dozor pro investora.

Vypracovává podklady pro výb?r dodavatele, poskytuje odbornou pomoc p?i uzavírání smluv o dodávce stavby. Spole?nost též zajiš?uje pomoc p?i vyhledání pozemku vhodného pro výstavbu na základ? zadání klienta.

Spole?nost spolupracuje s ?adou zahrani?ních projek?ních kancelá?í rakouských a n?meckých, zajiš?uje všechny stupn? projektové dokumentace. _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 09:18:48

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x