Okolí

CEMEX Czech Republic, s.r.o. in Praha

Logo od CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí
07:00 - 19:00
Úterý
07:00 - 19:00
Středa
07:00 - 19:00
Čtvrtek
07:00 - 19:00
Pátek
07:00 - 19:00

M-F 7am-7pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "CEMEX Czech Republic, s.r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

CEMEX Czech Republic, s.r.o. Dodavatelé a architekti

Laurinova 2800/4
(Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 13-Stodůlky)
15500 Praha

Popis

V ?eské republice zahájila spole?nost svou p?sobnost v roce 2005, kdy koupila britskou RMC Group v?etn? jejích ?eských dce?iných spole?ností. V sou?asnosti je CEMEX v ?R jedním z p?edních poskytovatel? inte­grovaných stavebních ?ešení, provozuje více než 60 betonáren, 10 št?rkoven, 5 kamenolom?, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních p?ísad do betonu. CEMEX také disponuje moderními výzkumnými a diagnostický­mi laborato?emi betonu a kameniva a aktivní spoluprací s vývojovými st?edisky p?ináší do výroby nejmodern?jší poznatky a technologie. CEMEX v ?eské republice zam?stnává p?ibližn? 1000 zam?stnanc? a je držitelem ocen?ní ve studii o nejlepšího zam?stnavatele - Best Employers ?eská republika 2014.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 18.05.2024 03:28:23

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x