Okolí
Logo od Ing. Martina Mohylová
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Ing. Martina Mohylová" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Ing. Martina Mohylová Daňový poradce a účetní

Kettnerova 1939/3
(Kettnerova 1939/3, 155 00 Praha 5)
15500 Praha

Popis

Naše spole?nost vznikla již roku 1997 jako živnost Ing. Martiny Mohylové. P?edm?tem našeho podnikání je zejména podnikatelské, finan?ní, organiza?ní a ekonomické poradenství, dále vedení ú?etnictví a da?ové evidence, zpracování veškerých typ? da?ových p?iznání atd.

Sídlem naší spole?nosti je sice Praha, nebrání nám to ve spolupráci se zákazníkem kdekoliv na území ?R. Našimi zákazníky jsou malé a st?ední firmy, stejn? tak i živnostníci, pro které poskytujeme komplexní služby.

Máme kvalitní pojišt?ní profesní odpov?dnosti za škody. Ú?etnictví zpracováváme v ekonomickém a informa?ním systému POHODA.

T?šíme se na budoucí spolupráci! _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 23.05.2024 02:09:42

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x