Okolí
Logo od Agentura Lesser s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí
10:00 - 17:00
Úterý
10:00 - 17:00
Středa
10:00 - 17:00
Čtvrtek
10:00 - 17:00
Pátek
10:00 - 17:00

M-F 10am-5pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Agentura Lesser s.r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Agentura Lesser s.r.o. Cestovní kanceláře

Tržiště 366/13
(Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1-Malá Strana)
11800 Praha

Popis

Agentura Lesser s.r.o. byla založena v roce 1994 za podpory Reisebuero Lesser GmbH, Karlsruhe, SRN. Jako první agentura byla v roce 1995 vybavena špi?kovým americkým rezerva?ním systémem SABRE. Díky tomu a p?edevším na základ? smluv se všemi leteckými spole?nostmi v Praze a n?kterými ve Vídni a Frankfurtu jsou letenky vystavené prost?ednictvím Agentury Lesser s.r.o. vždy levn?jší, než p?i jejich realizaci p?ímo na zastoupení letecké spole?nosti.
Zajistíme leteckou p?epravu, vyp?j?ení auta v míst? pobytu a ubytování. Samoz?ejmou sou?ástí služeb Agentury Lesser s.r.o. je dodávka písemn? objednaných služeb na Váš st?l, p?i dlouhodob?jší spolupráci je dohoda o bezhotovostních úhradách možná.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 14:48:32

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x