Okolí

Schiedel, s.r.o. - komíny, komínové systémy in Nehvizdy

Logo od Schiedel, s.r.o. - komíny, komínové systémy

Otevírací doba

Pondělí
07:30 - 15:00
Úterý
07:30 - 15:00
Středa
07:30 - 15:00
Čtvrtek
07:30 - 15:00
Pátek
07:30 - 12:00

Nemáme podnikovou prodejnu

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Schiedel, s.r.o. - komíny, komínové s..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Schiedel, s.r.o. - komíny, komínové systémy Dodavatelé a architekti

Horoušanská 286
25081 Nehvizdy

Popis

Schiedel s.r.o. Komín je srdcem každého domu. Naše spole?nost pro Vás komíny a jejich komponenty vyvíjí a testuje více než 75 let. Který jiný výrobce to o sob? m?že ?íci? Vsa?te na kvalitu, která pro Vás znamená jistotu a bezpe?í i do budoucna.

Postavit vlastní d?m, to je jedno z klí?ových životních rozhodnutí. D?ležitou sou?ástí každého domu je komín. Moderní komín je ale také d?ležité technické za?ízení, které významn? ovliv?uje provozní bezpe?nost a ú?innost otopné soustavy, ekonomiku vytáp?ní a standard bydlení.

Komín vyžaduje promyšlení všech detail? - jde p?ece o vytvo?ení kvalitního prost?edí pro zdravý a pohodový život celé rodiny.

Možnost online kalkulace náklad? na konfigurator.schiedel.cz

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 09:20:41

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x