Okolí
Logo od LAURETA AUTO a.s.

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 17:00
Úterý
08:00 - 17:00
Středa
08:00 - 17:00
Čtvrtek
08:00 - 17:00
Pátek
08:00 - 17:00
Sobota
08:00 - 12:00

Servis: po-pá 6:00-18:00 hod., so 8:00-12:00 hod.
M-F 8am-5pm, Sa 8am-12pm, Su Closed (Servis: po-pá 6:00-18:00 hod., so 8:00

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "LAURETA AUTO a.s." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

LAURETA AUTO a.s. Prodejci automobilů

Nádražní 307
29301 Mladá Boleslav

Popis

V sou?asné dob? jsme autorizovaným prodejcem a servisem výhradn? voz? ŠKODA, nabízíme originální náhradní díly a p?íslušenství.

Jsme malou spole?ností zam?stnávající kolem 20 pracovník?. Jedná se o firmu „rodinného typu“, kde je výhodou malý po?et zam?stnanc?, kte?í p?icházejí do p?ímého kontaktu se zákazníkem (4 prodejci, 2 pracovníci p?íjmu oprav).

To umož?uje zajistit d?raz na individuální p?ístup k zákazníkovi, navázání velmi osobního kontaktu a dokonce až fixaci zákazníka na „svého“ servisního poradce nebo prodejce.

Rychlost a operativnost v zajiš?ování požadavk? zákazník? se projevuje také ve velmi dobrých výsledcích v Analýze spokojenosti zákazník?.

T?šíme se na Vaši návšt?vu!

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 14.06.2024 06:20:10

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x