Okolí

Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně in Mariánské Lázn?

Logo od Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Domov mládeže a školní jídelna Marián..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Hotely

Klíčová 167/4
35301 Mariánské Lázn?

Popis

Objekty domova mládeže se nachází v centru západo?eského láze?ského m?sta Mariánské Lázn? s okouzlující okolní p?írodou a lé?ebnými prameny, rozsáhlými udržovanými parky a kvalitním kulturním i sportovním zázemím.

Svoji ?innost vykonáváme v p?ti budovách, umíst?ných v centru Mariánských Lázní. Pro výchovn? vzd?lávací proces jsou k dispozici klubovny, studovny s audiovizuální technikou, po?íta?ové u?ebny, velký spole?enský sál s jevišt?m, studentský klub, knihovna, vlastní t?locvi?na a fitness centrum, sauna a víceú?elové h?išt? s um?lým povrchem. K celoro?nímu provozování kolektivních sport? je pronajímána sportovní hala.

T?šíme se na Vás!

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 23.05.2024 03:05:56

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x