Okolí

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice in Lochovice

Logo od Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Domov pro osoby se zdravotním postiže..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice Specializované trhy

Lochovice 222
(Lochovice 222, 267 23 Lochovice)
26723 Lochovice

Popis

Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice je p?ísp?vkovou organizací, poskytující sociální služby, z?ízenou na základ? usnesení Zastupitelstva hlavního m?sta Prahy.

Ve své ?innosti navazuje na p?edcházející poskytování pobytových sociálních služeb, které od roku 1965 zajiš?oval Ústav sociální pé?e Lochovice, a to pro osoby se zdravotním postižením v rozsahu mentální retardace.

P?i poskytování sociálních služeb zabezpe?uje domov týdenní stacioná? a stálou pobytovou službu domova.

Posláním organizace je poskytování takového rozsahu sociálních služeb, které podporují b?žný zp?sob života u osob s mentálním postižením, které mají sníženou sob?sta?nost.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 15:28:30

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x