Okolí
Logo od Chládek & Tintěra, a.s.
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Chládek & Tintěra, a.s." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Chládek & Tintěra, a.s. Dodavatelé a architekti

Nerudova 1022/16
41201 Litom??ice

Popis

Spole?nost Chládek & Tint?ra, a.s., si od svého založení v roce 1990 rychle získala pov?st dynamické, ekonomicky stabilní stavební firmy, která svou perspektivu vidí v respektu a vst?ícnosti k zákazník?m, kvalit? práce založené na sounáležitosti pracovník? s firmou a jejich odborné kvalifikaci, jež umož?uje zvládnutí nejnov?jších technologií a moderních technických postup?.

To jí umož?uje realizovat stavební akce zp?sobem, jenž je ohleduplný k životnímu prost?edí, stavby nejen vysoké technické a užitné hodnoty, ale i lahodící oku ?lov?ka.

Rozhodující aktivity spole?nosti jsou orientovány do oblasti rekonstrukce a oprav železnic, silnic, most?, pozemního stavitelství, sanací betonových konstrukcí a trolejových vedení.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 23.05.2024 02:50:52

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x