Okolí

Mateřská škola Kolín II., Bezručova 801 in Kolín

Logo od Mateřská škola Kolín II., Bezručova 801

Otevírací doba

Pondělí
06:30 - 17:00
Úterý
06:30 - 17:00
Středa
06:30 - 17:00
Čtvrtek
06:30 - 17:00
Pátek
06:30 - 17:00

M-F 6:30am-5pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Mateřská škola Kolín II., Bezručova 801" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Mateřská škola Kolín II., Bezručova 801 Poskytovatel služeb

Bezručova 801
(Bezručova 801, 280 02 Kolín)
28002 Kolín

Popis

Nabízíme klidné a podn?tné prost?edí pro Vaše d?ti. Práci s d?tmi podle školního vzd?lávacího programu "Sv?t kolem nás".

Školka je situována ve st?edu kolínského sídlišt?. Na rozlehlém pozemku jsou rozmíst?ny pavilony – hospodá?ská budova a 3 jednopatrové pavilony mate?ské školy, každý se dv?ma t?ídami. V roce 2008 p?ibyla k mate?ské škole nová budova v ulici Bezru?ova 524 se t?emi t?ídami – detašované pracovišt?. Celková kapacita školy je 246 d?tí.

Prostory mate?ské školy nabízí d?tem i rodi??m nadstandardní nabídku v oblasti výuky angli?tiny, speciální p?ípravu pro školáky, hry na flétnu, cvi?ení s hudbou a na balan?ních mí?ích, výroby keramiky a adapta?ní program pro rodi?e s d?tmi od 2 do 3 let.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 10:08:46

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x