Okolí

Centrum duševního zdraví Kolín, s.r.o. in Kolín

Logo od Centrum duševního zdraví Kolín, s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí
08:30 - 12:00
13:00 - 18:00
Úterý
08:30 - 12:00
Středa
08:30 - 12:00
13:00 - 18:00
Pátek
08:30 - 12:00

M 8:30am-12pm, 1pm-6pm, Tu 8:30am-12pm, W 8:30am-12pm, 1pm-6pm, Th Closed, F 8:30am-12pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Centrum duševního zdraví Kolín, s.r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Centrum duševního zdraví Kolín, s.r.o. Lékaři

Kutnohorská 21
28002 Kolín

Popis

Jmenuji se Robert Brock a poskytuji ambulantní psychiatrickou pé?i pro dosp?lé. Provozuji ambulanci v Kolín? a v ?eském Brod?. Jako soukromý léka? – psychiatr pracuji od roku 2002. Svým klient?m nabízím služby zahrnující celou oblast problematiky psychických poruch.

V diagnostice a lé?b? vycházím ze sou?asné úrovn? psychiatrie a psychofarmakologie. P?itom dbám o individuální p?ístup zam??ený na specifické pot?eby pacienta.

Nejvhodn?jší zp?sob, jak se objednat k vyšet?ení je telefonický, protože umož?uje rychlé sjednání termínu podle pot?eby a možností pacienta. Objednací lh?ta je obvykle do 14 dn?.

K vyšet?ení v psychiatrické ambulanci není t?eba mít doporu?ení praktického léka?e.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 15:09:26

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x