Okolí

Agentura Kontakt - Lenka Strnadová - Dr. František Strnad in Klatovy

Logo od Agentura Kontakt - Lenka Strnadová - Dr. František Strnad

Otevírací doba

Pondělí
07:00 - 15:00
Úterý
07:00 - 15:00
Středa
07:00 - 15:00
Čtvrtek
07:00 - 15:00
Pátek
07:00 - 14:30

M-Th 7am-3pm, F 7am-2:30pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Agentura Kontakt - Lenka Strnadová - ..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Agentura Kontakt - Lenka Strnadová - Dr. František Strnad Dodavatelé a architekti

Doktora Sedláka
(Doktora Sedláka, 339 01 Klatovy)
33901 Klatovy

Popis

Pot?ebujete provést ve Vaší firm? školení BOZP? Kontaktujte naši firmu.

Naše firma je na ?eském trhu již od roku 1992. Zajiš?ujeme služby v oblasti bezpe?nosti práce, požární ochrany, dokumentace a revize za?ízení. Po?ádáme kurzy pro ?idi?e a obsluhu stroj?.

Nedílnou sou?ástí ?innosti agentury je provád?ní pravidelných revizí, kontrol a odborných prohlídek strojních a technických za?ízení, v?etn? vyhrazených technických za?ízení. V sou?asné dob? zam?stnáváme cca 10 specialist?, kte?í jsou schopni rychle a operativn? reagovat na p?ání našich zákazník?. P?edpokladem pro práci našich specialist? je jejich odborná zp?sobilost garantovaná platným osv?d?ením.

Neváhejte nás kontaktovat, budeme se t?šit na spolupráci s Vámi. _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 23.05.2024 01:24:13

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x