Okolí

Stavební byt. družstvo Ocelář in Kladno

Logo od Stavební byt. družstvo Ocelář

Otevírací doba

Pondělí
07:00 - 16:00
Úterý
07:00 - 14:30
Středa
07:00 - 14:30
Čtvrtek
07:00 - 17:00
Pátek
07:00 - 13:00

Úřední hodiny: pondělí od 8:00 do 16:00 h; čtvrtek od 8:00 do 17:00 h
M 7am-4pm, Tu-W 7am-2:30pm, Th 7am-5pm, F 7am-1pm, Sa-S

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Stavební byt. družstvo Ocelář" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Stavební byt. družstvo Ocelář Realitní makléř

gen. Klapálka 1614
(gen. Klapálka 1614, 272 01 Kladno)
27201 Kladno

Popis

Stavební bytové družstvo Ocelá? provádí v sou?asné dob? správu cca 7 000 bytových jednotek a 1 345 garáží na území m?sta Kladna. Družstvo disponuje s velmi produktivní správou bytového fondu. Velikost družstva jako správce bytového fondu a následné zintenzivn?ní všech jeho ?inností umož?uje družstvu dosahovat nízké jednotkové ceny za správu ?i poskytované služby. S postupující privatizací bytového fondu se družstvo stále více profiluje jako zkušený správce dom?.

Družstvo rovn?ž disponuje s moderním informa?ním systémem Integri. SBD Ocelá? je ?lenem Svazu ?eských a moravských bytových družstev.

Kontakty:
Správa SBD - 312 278 911, fax 312 278 955
Sekretariát - 312 278 929, pd@sbdocelar.cz

Speciální nabídka
Kontaktujte nás ješt? dnes _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 14:21:24

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x