Okolí

Agentura domácí péče LADARA, o.p.s. in Karlovy Vary

Logo od Agentura domácí péče LADARA, o.p.s.

Otevírací doba

Pondělí
07:00 - 15:30
Úterý
07:00 - 15:30
Středa
07:00 - 15:30
Čtvrtek
07:00 - 15:30
Pátek
07:00 - 15:30

M-F 7am-3:30pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Agentura domácí péče LADARA, o.p.s." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Agentura domácí péče LADARA, o.p.s. Lékaři

Čankovská 1021/19
(Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary)
36005 Karlovy Vary

Popis

Zajiš?ujeme sociální služby. Jedná se p?edevším o zajišt?ní pé?e osobní asistence, pe?ovatelské služby a tís?ové pé?e. V rámci služeb nabízíme rehabilitace, zdravotní a sociální pé?i doma. Zdravotní pé?i zajiš?ují registrované zdravotní sestry a fyzioterapeuti.

Zdravotní služby jsou zajiš?ovány na základ? ordinace léka?e a jsou hrazeny zdravotními pojiš?ovnami. Sociální služby jsou zajiš?ovány dle zákona ?. 108/2006, Jsou hrazeny ?áste?n? klientem – uživatelem na základ? uzav?ené smlouvy.

Naší snahou je poskytovat osobní asistenci odborn? tak, aby jedinec byl schopen žít plnohodnotný život v kruhu své rodiny, ve svém p?irozeném sociálním prost?edí.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 23.05.2024 01:02:32

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x