Okolí

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II in Jind?ich?v Hradec

Logo od Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Mateřská škola, Základní škola a Prak..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II Kurzy a další vzdělávání

Jarošovská 1125
(Jarošovská 1125/II, 377 01 Jindřichův Hradec)
37701 Jind?ich?v Hradec

Popis

Škola poskytuje vzd?lání pro žáky s lehkým až t?žkým mentálním postižením, pro žáky s kombinovaným postižením a autismem. Poskytujeme p?edškolní, základní a praktické vzd?lání pro tyto žáky.

Praktická škola zajiš?uje st?ední vzd?lání pro žáky s mentálním postižením, autismem ?i kombinovaným postižením. Podle typu postižení jsou zde z?ízeny Praktická škola jednoletá (pro žáky se závažn?jšími typy postižení) a Praktická škola dvouletá (pro žáky s leh?ími typy postižení).

Školní družina zajiš?uje pé?i mimo vyu?ování pro žáky na prvním i druhém stupni školy. P?sobí na pracovišti v Jarošovské ulici a na odlou?eném pracovišti Pod Hradem.

T?šíme se na Vás! _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 14:23:19

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x