Okolí
Logo od KOSTKA JH, s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí
07:00 - 16:00
Úterý
07:00 - 16:00
Středa
07:00 - 16:00
Čtvrtek
07:00 - 16:00
Pátek
07:00 - 16:00

M-F 7am-4pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "KOSTKA JH, s.r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

KOSTKA JH, s.r.o. Dodavatelé a architekti

Česká 772
(Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II)
37701 Jind?ich?v Hradec

Popis

V sou?asné dob? firma provádí veškeré stavební práce v oboru pozemní stavby, ale sou?asn? je schopna díky svým subdodavatel?m, s kterými dlouhodob? spolupracuje, zajistit i práce v oboru dopravní a inženýrské stavby.
Firma provádí jak významné stavby na klí? (?adov? v desítkách miliónu K?), tak i drobné práce v?. rekonstrukcí a oprav.
Zam?stnanci jsou pr?b?žn? školeni v používání moderních výrobk? a nových technologií v oblasti stavebnictví. V rámci celé firmy je kladen d?raz na dodržování technologických kázní, smluvních termín? výstavby a zvlášt? pak na kvalitu provád?ných prací.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 15:24:03

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x