Okolí
Logo od 1. SčV, a.s.

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Středa
08:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Pátek
08:00 - 12:00

Út , Čt, : pouze po předchozí rezervaci

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "1. SčV, a.s." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

1. SčV, a.s. Dodavatelé a architekti

Šafaříkova 354
(Šafaříkova 354, 264 01 Sedlčany)
26401 Sedl?any

Popis

1.S?V, a.s., se zabývá výrobou a distribucí pitné vody, odvád?ním a ?išt?ním odpadních vod, provád?ním stavebních d?l a poskytováním služeb v oblasti vodního hospodá?ství.

Zajiš?ujeme provoz vodovod? a kanalizací, výroba a distribuce pitné vody, odvád?ní a ?išt?ní odpadní vody, rozbory pitné a odpadní vody, kompletní zákaznické služby v oblasti provozování vodovod? a kanalizací, stavomontážní ?innost.

Pro výrobu pitné vody z vlastních zdroj? využívá spole?nost 1. S?V celkem 14 úpraven pitných vod a 8 za?ízení, kde probíhá pouhá desinfekce podzemní vody. Na 6 z t?chto úpraven probíhá úprava povrchové vody a na 8 úpravnách úprava vody podzemní.

Kontaktní místo Sedl?any,
Šafa?íkova 354

Otevírací doba:
Po, St: 8.00–11.00, 12.00-17.00 hod.
Út , ?t, : pouze po p?edchozí rezervaci
Pá: 8.00-12.00 hod.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 10:28:08

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x