Okolí

Galerie Klatovy / Klenová - Hrad, Zámek, Galerie in Janovice nad Úhlavou

Logo od Galerie Klatovy / Klenová - Hrad, Zámek, Galerie

Otevírací doba

Úterý
09:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Středa
09:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Čtvrtek
09:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Pátek
09:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Sobota
09:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Neděle
09:00 - 12:00
12:30 - 17:00

duben, říjen: út-ne, 10-12, 12.30-16 hod. květen, červen, září: út - ne, 9-12, 12.30-17 hod. červenec, srpen: po - ne, 9-12, 12.

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Galerie Klatovy / Klenová - Hrad, Zám..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Galerie Klatovy / Klenová - Hrad, Zámek, Galerie Volnočasová zařízení

Klenová 1
34021 Janovice nad Úhlavou

Popis

Okresní galerie Klenová byla založena v roce 1964. Sou?asná Galerie Klatovy - Klenová vznikla v p?ímé souvislosti s listopadovými událostmi v r. 1989. Tehdy se poda?ilo "vybojovat" p?ízemí domu ?. 149/I na klatovském nám?stí, kde se nacházela expozice m?stského muzea z d?jin d?lnického hnutí, a uspo?ádat zde výstavu fotografií z listopadových demonstrací. Ve stejném duchu se nesla i druhá výstava, jež p?edstavila fotografie ze sov?tské okupace v r. 1968.

Protože následovaly další akce, které už m?ly ryze výtvarný charakter, bylo rozhodnuto, že výstavní ?innost v t?chto prostorách dostane oficiální ráz. Vhodným ?ešením se ukázalo spojení s galerií na zámku Klenová, která v té dob? byla sou?ástí muzea.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 14:58:55

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x