Okolí

KRASO požárně technický servis, s.r.o. in Praha

Logo od KRASO požárně technický servis, s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Úterý
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Středa
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Čtvrtek
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Pátek
08:00 - 12:00

NONSTOP na tel. čísle: 603 323 142

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "KRASO požárně technický servis, s.r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

KRASO požárně technický servis, s.r.o. Specializované trhy

Mukařovského 1986/7
15500 Praha

Popis

Poskytujeme služby na úseku požární ochrany, jako je nap?íklad zpracování dokumentace požární ochrany (požární ?ád, požární poplachové sm?rnice, dokumentace zdolávání požár?, požární evakua?ní plán atd.), vypracování požárn? bezpe?nostních ?ešení ke stavebnímu ?ízení autorizovaným inženýrem nebo posouzení požárního nebezpe?í objekt? ?i technologií.

Zárove? provádíme školení o požární ochran? a kurzy odborné p?ípravy (preventista PO, Technik PO, Odborn? zp?sobilá osoba PO), expertní a znaleckou ?innost nebo zpracování další dokumentace podle pot?eb zákazníka. V p?ípad? pot?eby znaleckého posudku v souvislosti s požárem ?i jiné z námi nabízených služeb volejte kdykoliv, v?etn? víkend? a svátk?.

T?šíme se na spolupráci!

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 19.05.2024 07:17:04

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x