Okolí

ROSA - centrum pro ženy, z.s. in Praha

Logo od ROSA - centrum pro ženy, z.s.

Otevírací doba

SOS linka 602 246 102 Po- Pá 9-18 hod.

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "ROSA - centrum pro ženy, z.s." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

ROSA - centrum pro ženy, z.s. Prodejci automobilů

Na slupi 1483/14
12800 Praha

Popis

Jsme nezisková organizace, poskytující komplexní pomoc ženám, ob?tem domácího násilí. Ta zahrnuje odborné poradenství, krizovou intervenci, sociáln? terapeutické a sociáln? právní poradenství, vytvo?ení bezpe?nostního plánu a poskytování utajeného azylového ubytování pro ženy, které jsou ohrožené domácím násilím.

Poskytujeme dv? sociální služby, odborné sociální poradenství a azylové ubytování. V Informa?ním a poradenském centrum ROSA jsou poskytovány osobní bezplatné konzultace ob?tem. Azylový d?m ROSA je unikátní v tom, že jeho adresa je utajená. Tím poskytuje bezpe?né úto?išt? svým obyvatelkám a jejich d?tem.

Ke své práci p?istupujeme s nasazením i pokorou, chceme si udržet vysokou úrove? poskytovaných služeb.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 23.05.2024 01:40:20

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x