Okolí

Zikmund Martin JUDr. - advokát in Plze?

Logo od Zikmund Martin JUDr. - advokát

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 18:00
Úterý
08:00 - 18:00
Středa
08:00 - 18:00
Čtvrtek
08:00 - 18:00
Pátek
08:00 - 18:00

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Zikmund Martin JUDr. - advokát" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Zikmund Martin JUDr. - advokát Právníci

Šafaříkovy sady 2455/5
30100 Plze?

Popis

Poskytuji komplexní právní služby v oblasti práva obchodního a ob?anského, práva trestního, práva pracovního a práva kolektivního vyjednávání, práva rodinného, práva nájemního, práva správního, práva obchodních spole?ností, práva konkurzního, p?evod? nemovitostí, vymáhání a správy pohledávek.

Služby nabízím jak fyzickým, tak i právnickým osobám, podnikatel?m i nepodnikajícím právnickým osobám a subjekt?m ve?ejného práva.

Spolupracujeme na území Slovenské republiky s Advokátní kancelá?í MCGA legal, s.r.o. a s JUDr. Kamilem Líškou, soudním exekutorem. Územní rozsah profesní odpov?dnosti za škodu máme sjednán na území ?eské a Slovenské republiky. Odkup pohledávek zajiš?ujeme prost?ednictvím Inkasní a kapitálové spole?nosti, s.r.o.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 22.05.2024 11:42:40

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x