Okolí

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace in Horní B?íza

Logo od Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace

Otevírací doba

Pondělí
00:00 - 23:59
Úterý
00:00 - 23:59
Středa
00:00 - 23:59
Čtvrtek
00:00 - 23:59
Pátek
00:00 - 23:59
Sobota
00:00 - 23:59
Neděle
00:00 - 23:59

M-Su 24hr

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Domov pro osoby se zdravotním postiže..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Specializované trhy

U Vrbky 486/444
(U Vrbky 486/486, 330 12 Horní Bříza)
33012 Horní B?íza

Popis

Našim uživatel?m poskytujeme následující služby:

- základní sociální poradenství
- trvalé bydlení p?izp?sobené podle zdravotního stavu
- poskytnutí stravy nebo pomoc p?i zajišt?ní stravy
- celodenní ošet?ovatelskou pé?i
- pomoc p?i zvládání b?žných úkon? pé?e o vlastní osobu
- pomoc p?i osobní hygien? nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- výchovné, vzd?lávací a aktiviza?ní ?innosti
- zprost?edkování kontaktu se spole?enským prost?edím

Dále jsou v objektu DOZP zprost?edkovány služby jinými subjekty:

- bufet
- kade?nictví
- pedikúra _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 10:04:05

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x