Okolí

Městské kulturní středisko Habartov, p. o. - kino a kulturní středisko in Habartov

Logo od Městské kulturní středisko Habartov, p. o. - kino a kulturní středisko

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 12:00
Úterý
08:00 - 12:00
Středa
08:00 - 12:00
Čtvrtek
08:00 - 12:00
Pátek
08:00 - 12:00

Středa 16:30 nebo 18:30 promítání kina. Dále je provozní doba přizpůsobena konkrétním akcím, které se v kulturním středisku kona

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Městské kulturní středisko Habartov, ..." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Městské kulturní středisko Habartov, p. o. - kino a kulturní středisko Volnočasová zařízení

Československé armády 747
35709 Habartov

Popis

M?stské kulturní st?edisko Habartov, p.o. vzniklo 01.01.2010 slou?ením muzea, knihovny, infocentra a kulturního st?ediska. Sídlo naší organizace se nachází na adrese Národní 400, 357 09 Habartov, kde najdete muzeum, knihovnu a infocentrum, odlou?ené pracovišt? tzn. kino a kulturní st?edisko se nachází na adrese ?SA 747, 357 09 Habartov.

P?edm?tem ?innosti naší p?ísp?vkové organizace je p?edevším zajiš?ování kulturn? výchovné a spole?enské ?innosti, zajišt?ní provozu kina, poskytování informací ob?an?m v rámci nového turistického centra, poskytování knihovnických služeb ob?an?m m?sta Habartov a provozování muzea.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 15:22:39

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x