Okolí

Zemědělské družstvo NOVA Dříteň in D?íte?

Logo od Zemědělské družstvo NOVA Dříteň

Otevírací doba

Pondělí
07:00 - 15:30
Úterý
07:00 - 15:30
Středa
07:00 - 15:30
Čtvrtek
07:00 - 15:30
Pátek
07:00 - 15:30

M-F 7am-3:30pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Zemědělské družstvo NOVA Dříteň" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Zemědělské družstvo NOVA Dříteň Poskytovatel služeb

Dříteň 150
(Dříteň 150, 373 51 Dříteň)
37351 D?íte?

Popis

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obra?te se na nás s jakýmkoliv dotazem, ?i p?ipomínkou.

Zem?d?lské družstvo NOVA D?íte? hospoda?í v bramborá?ské oblasti s pr?m?rnou nadmo?skou výškou 420 m n. m. P?i založení družstva byla obhospoda?ována vým?ra zem?d?lské p?dy 2800ha, postupem ?au v d?sledku vydávání p?dy do soukromého vlastnictví došlo k úbytku a to na sou?asných 2517 ha, z toho 2043 ha orné. Zbytek vým?ry tvo?í trvalé travní porosty. Z obilovin p?stujeme pšenici ozimou, jarní je?men, je?men ozimý, tritikále a oves. Kuku?ici p?stujeme na 315 ha. Menší ?ást produkce se prodává ve form? tržních plodin, jako jsou potraviná?ská pšenice, ?epka, sladovnický je?men, oves nahá. Ke skladování produkce už delší dobu využíváme t?i poskliz?ové linky a haly s celkovou skladovací kapacitou 5 000 t.

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 18.05.2024 12:19:16

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x