Okolí
Logo od COMPUREG Plzeň, s.r.o.
Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "COMPUREG Plzeň, s.r.o." je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

COMPUREG Plzeň, s.r.o. Poskytovatel služeb

Pod Košutkou 4/1662
(Pod Košutkou 4/1662, 323 00 Plzeň-Bolevec)
32300 Plze?

Popis

Hlavním oborem ?innosti je komplexní návrh a realizace klí?ových subsystém? pr?myslových ?ídicích a informa?ních systém? p?edevším pro metalurgii/válcovenství (podrobnosti v sekci Pr?myslové systémy).

Dalším oborem ?innosti je realizace specifických informa?ních systém? pro biochemické a hematologické laborato?e, v?etn? on-line napojení analyzátor?.
Zna?ná ?ást aktivit souvisí s výzkumem a vývojem v oborech automatické ?ízení a podpora rozhodování p?i neur?itosti informací (podrobnosti v sekci Výzkum a vývoj).

Pr?myslové ?ídicí a informa?ní systémy
- dodávky nových systém?, rekonstrukce stávajících
- pr?b?žná technická pé?e o instalované automatiza?ní systémy
- servisní zásahy p?i provozních závadách
- komplexní ?ešení problematiky

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.05.2024 13:49:54

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x