Okolí

Mateřská škola Cheb Malé náměstí 2 in Cheb

Logo od Mateřská škola Cheb Malé náměstí 2

Otevírací doba

Pondělí
06:00 - 16:30
Úterý
06:00 - 16:30
Středa
06:00 - 16:30
Čtvrtek
06:00 - 16:30
Pátek
06:00 - 16:30

M-F 6am-4:30pm, Sa-Su Closed

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Mateřská škola Cheb Malé náměstí 2" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Mateřská škola Cheb Malé náměstí 2 Poskytovatel služeb

Malé náměstí 2196/2
(Malé náměstí 2196/2, 350 02 Cheb)
35002 Cheb

Popis

Mate?ská škola je v provozu od 1. zá?í 1990. Od tohoto roku byly v provozu ?ty?i t?ídy mate?ské školy a dv? odd?lení jeslí. V roce 1996 se jesle zrušily a od zá?í toho roku bylo v provozu šest t?íd mate?ské školy, ve kterých probíhá provoz doposud.

Naše d?ti využívají v rámci spolupráce se základní školou t?locvi?nu pro r?zné sportovní aktivity. Dále po?ádáme tematické výlety a exkurze, spole?né akce rodi?? s d?tmi aj.

Tradicemi mate?ské školy jsou oslavy všech svátk? spole?n? s rodi?i a záv?re?né rozlou?ení s budoucími školáky, které probíhá formou Zahradní slavnosti pro rodi?e a ve?ejnost, kde se p?edstavují jednotlivé t?ídy. _

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 10:29:58

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x