Okolí

Městský úřad Bakov nad Jizerou in Bakov nad Jizerou

Logo od Městský úřad Bakov nad Jizerou

Otevírací doba

Pondělí
08:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Úterý
08:00 - 12:00
Středa
08:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Čtvrtek
12:30 - 14:30
Pátek
08:00 - 12:00

Úřední hodiny v pátek pouze po domluvě

Změna údajů pro tuto položku

Možnosti změny údajů

Die Seite "Městský úřad Bakov nad Jizerou" je spravován agenturou.Pro aktualizaci obsahu se obraťte na partnera agentury.

Tento záznam spravuje:

Městský úřad Bakov nad Jizerou Rekreační byty

Mírové náměstí 208
29401 Bakov nad Jizerou

Popis

M?stský ú?ad poskytuje veškeré pot?ebné informace ob?an?m. Provozujeme elektronickou ú?ední desku a e-podatelnu. Na m?stském ú?ad? je k dispozici pracovišt? Czech POINT. Tento terminál umož?uje snadn?jší a rychlejší získávání pot?ebných informací a výpis? z ve?ejných i n?kterých neve?ejných informa?ních systém?.

V oblasti samostatné p?sobnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo m?sta nebo rada m?sta, pomáhá výbor?m a komisím v jejich ?innosti. Dále rozhoduje v p?ípadech stanovených zákonem o obcích a dalšími zákony.

M?sto Bakov nad Jizerou je územní samosprávný celek. Jeho postavení je upraveno Ústavou ?eské republiky a zákonem ?. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z?ízení).

0 Recenze

Hodnotit přímo jako host nebo Přihlášení
Vaše hodnocení:
Pokud napíšete komentář jako host, bude vám zaslán e-mail, ve kterém můžete komentář aktivovat.
Komentář bude na našich stránkách viditelný až po jeho aktivaci.
CZ

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 24.05.2024 10:14:19

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x